Preview Mode Links will not work in preview mode

IGN Benelux Podcast


Feb 13, 2020

De Q3 financial calls van grote uitgevers hebben een hoofd stof doen opwaaien. Zo leerden we dat Ubisoft 5 games wil uitbrengen voor Q2 2021. Wij bespreken welke games dit zullen zijn en kijken naar de slagingskans van deze games. Daarnaast zei Xbox dat ze PlayStation en Nintendo niet meer zien als concurrenten en bespreken we TemTem en Activision die zegt te willen focussen op remasters. Kortom, een week vol met interessant nieuws om dieper in te duiken.