Preview Mode Links will not work in preview mode

IGN Benelux Podcast


Mar 26, 2019

Sven en Nick bespreken in de podcast de livestreams van Apple en PlayStation. Apple kondigde Arcade en Apple TV+ aan die veel potentie hebben, terwijl PlayStations eerste State of Play erg teleurstelde.