Preview Mode Links will not work in preview mode

IGN Benelux Podcast


Dec 26, 2018

In dit deel praat Juliën met Nick over een veelbewogen jaar waarin hij fulltime aan de slag ging bij IGN Benelux, teleurgesteld is in Blizzard, omdat World of Warcraft niet meer is zoals het ooit was, en hij ongelofelijk veel Fortnite heeft gespeeld.