Preview Mode Links will not work in preview mode

IGN Benelux Podcast


Apr 23, 2019

Nick, Sven en Sabine kijken naar de mogelijke plannen van de Night King, dat het benoem van "The Crypt" erg gevaarlijk kan zijn, en hoe veel personages nu al een mooi einde krijgen.